K. KEHITYN OPPIJANA


Oppilas ja opettaja voivat yhdessä vahvistaa: oppimisen taitoja, kriittistä ajattelua, työskentelyn taitoja, tiedon hallintataitoja, itsetuntemusta, itsearviointia

"Kehityn oppijana" tukee uusien opetussuunnitelmien tavoitteita

Oppimateriaali sopii oppimistaitojen kertaukseen opotunneille ja ryhmänohjaukseen

Diojen otsikoita: (Esitys sisältää 22 diaa)

 • oppimistyylit (4 diaa) 
 • tunnen aivojeni toiminnan 
 • pidän aivoistani huolta 
 • kehitän lukunopeuttani 
 • kehitän koevastaustyyliäni 
 • tunnen muistini toiminnan 
 • teen muistiinpanoja 
 • etenen loogisesti 
 • suunnittelen ajankäyttöni
 • teen itsearviointia 
 • vahvistan itsetuntemustani..   

Alla muutama näyte dioista: